MUSIC FOR THEATER

 

– Composition of Music for Theater:

 


2013


Syssemon


Nikos Panagiotopoulos
Simos Kakalas
Theater Company Horos
Epidauros – Athens Festival
2012


Kalikatzaroudia


Liana Kotalakidou
2011


The 13 Clocks


James Thurber
Theatrical Company ‘Ouga Klara’ 

– Participation as Musician / Improviser:

 


2015


Salome – Alessandro Stradell


Nikos Karathanos
Markellos Chrysikopoulos – Latinitas Nostra
Athens Festival
2012


Erofili – Apokopos


Simos Kakkalas
Theater Company Horos
Epidauros – Athens Festival
2009


Antigoni


Tasos Ratzos
National Theater of North Greece
2004


Underground


Hristo Boitchev
Liana Kotalakidou
2001


Ekavi – Kyklopas


Diagoras Xronopoulos
National Theater of North Greece
2001


Alexander the Great


Liana Kotalakidou
Municipal Theater Company of Serres
1999


Mandragoras 


Theater Company Aitheroploo